Wat zoekt u?
NAVB VVE Management Diensten

Diensten

De diensten van NAVB VVE Management

NAVB VVE Management biedt u een complete dienstverlening op het gebied van VVE Beheer. We nemen u het organisatorische deel uit handen, inclusief de ledenadministratie. Daarnaast verzorgen we de financiële administratie en stellen we bijvoorbeeld de jaarstukken op. Verder adviseren we over het benodigde onderhoud en voeren dit namens de VVE uit. Tot slot bieden we u toegang tot een besloten website waar de leden van uw VVE alle relevante stukken kunnen inzien.

Organisatie

 • Het organiseren, bijwonen en notuleren van vergaderingen van de VVE
 • Het adviseren van de voorzitter, commissies en leden van de VVE
 • Advies bij het opstellen van het huishoudelijk reglement, wijziging splitsingsreglement etc.
 • Het regelmatig informeren van de voorzitter c.s. over regelgeving en andere nuttige informatie
 

Administratie

 • Het verzorgen van de gehele financiële administratie van de VVE, inclusief, indien gewenst, incasso van periodieke ledenbijdragen
 • Het verzorgen van begrotingen en jaarstukken
 • Het beheer van de bankrekeningen van de VVE
 • Verantwoord beheer van reservegelden
 • Verzorgen van schadeafhandelingen met verzekeringsmaatschappijen
 

Onderhoud

 • Verzorgen van onderhoudsinspectie met rapportage en advies
 • Het jaarlijks actualiseren van een meerjarenplanning voor onderhoud, inclusief financiële invulling
 • Het aannemen van schaderapportages van bewoners en het inschakelen van aannemers
 • Controle van door aannemers uitgevoerde werkzaamheden
 • Toezicht bij de uitvoering van groot onderhoud
 • Oplevering van groot-onderhoudswerken
 • Alle stukken van de VVE toegankelijk via de site voor alle leden
 • Plaatsing van stukken vergaderingen van eigenaars, jaarrekeningen en notulen

Nieuws

Wat behoort tot de privégedeelten van een appartementsrecht?

Volgens artikel 5:111 sub a BW moet in de akte van splitsing van een appart...Lees meer